Over mij

Black Ink Drops

Sinds 2015 heb ik mijn eigen praktijk voor relatie therapie. De reden dat ik mijn eigen praktijk ben gestart, is simpel; mijn enorme liefde voor dit vak; echtparen weer opnieuw met elkaar te kunnen verbinden. En of dat nou is in het besluit om gezamenlijk verder te gaan of in het besluit om uit elkaar te gaan, als de kern maar geraakt wordt; dat er meer geleerd is lief te hebben.

Tijdens het werken met kinderen en jongeren, waar ik in 1993 mee begon, zag en beleefde ik hoezeer gezinnen vastliepen door onverwachte, ongewenste, pijnlijke gebeurtenissen en stressoren die binnen en buiten het gezin plaatsvonden.  Omdat de kinderen en jongeren waarmee ik werkte, waren opgenomen, werden de hulpverleners de voornaamste opvoeders. Waaronder ik. Voor mij voelde dit niet goed, ik ben niet per definitie de betere ouder, maar door de constructie ontstond deze dynamiek wel. Ik zag dat ouders daardoor juist nog meer worstelden met hun positie en nog meer twijfelden over hun competenties.

Ik geloof er heilig in dat elke ouder de beste opvoeding aan haar/ zijn kinderen wil geven. En ik weet dat opvoeden niet makkelijk is, waardoor je als ouder hier behoorlijk mee kan worstelen. Ik ben me meer gaan richten op het betrekken van ouders. Door naast hen te gaan staan, maakte ik hen meer onderdeel van het team van alle mensen die om hun kind stonden. Dat was niet makkelijk. Want deze benadering van menselijke professionaliteit was niet gebruikelijk binnen de GGZ.

Ik merkte echter dat ik bij de ouders een goede ingang kreeg en dat ik voor hen, en dus voor het gezin, wel degelijk van betekenis was. Dat was waar het om ging! Want, als het me lukte de ouders te coachen om steviger, meer ontspannen en meer liefdevol met elkaar en met zichzelf om te kunnen gaan, dan had dat een enorm positief effect op het kind.  Ik specificeerde me meer en meer als relatietherapeut. En om dat op mijn manier te kunnen doen, startte ik met mijn eigen praktijk.

Ondertussen ben ik ook werkzaam als gezins-en relatietherapeut bij een instelling die dezelfde menselijke professionaliteit hanteert in de behandelingen. De afwisseling van zelfstandig werken en werken in een team helpt mij om scherp te blijven, om mede vanuit deze verschillende perspectieven te kijken naar- en te ervaren in leren liefhebben.

Ik heb lang nagedacht over de naam 'LerenLiefhebben'. Maar uiteindelijk kwam ik er toch steeds op terug, omdat het hierover uiteindelijk wel gaat. Ik wil eraan bijdragen dat (echt) paren gaan leren hoe elkaar beter te kunnen liefhebben. Ik ben daarin, samen met mijn partner, ook nog steeds niet uitgeleerd. En het gaat niet alleen over leren hoe de ander lief te hebben, maar zeker ook jezelf. Dit gaat helaas niet vanzelf en in onze dagelijkse gang van zaken ligt er niet echt de nadruk op. Het is wel waarvoor ik ben gaan staan; Leren hoe meer lief te hebben;  door je te ontwikkelen in je meer te gaan uitspreken, te vertellen wie je bent,  in wat je wil, wat je verlangen is, je angst en je boosheid, maar ook je plezier. Pas dan kan je ervaren dat je daarin echt oké (genoeg) bent. Wat daarbij hoort, is ontdekken hoe je naar de ander luistert.  Kan je hem/haar er durven laten zijn zonder dat het een bedreiging is voor wie je zelf bent? Ik heb zelf ervaren hoe ongelooflijk krachtig het is, voor jezelf en voor je relatie, als je dit gaat durven onderzoeken, gaat durven delen, samen, met elkaar. En ook hoe krachtig het is om lef te hebben omdat we allemaal zo graag willen liefhebben. Dit proces duurt zolang je leeft en relaties hebt. De mate waarin je in verbinding durft te staan met de ander, is van ongelooflijk belang voor hoe jij, ik, wij allemaal, in ons vel zitten en wij ons leven kunnen leiden.

Het is de spiegel van ons bestaan.

Mocht je hierin vastlopen, of een boost kunnen gebruiken, neem dan contact met me op en laten we een afspraak maken.

Je bent van harte welkom!

 

Corien