In therapie gaan en naar een relatietherapeut gaan, wordt gelukkig steeds meer ervaren als een luxe en passend bij de huidige levensstijl; We willen onszelf blijven ontwikkelen en onszelf beter leren kennen. Waar dit voorheen voornamelijk gericht was op het werk, is er een verschuiving waarin we meer waarde hechten aan wie we zelf zijn, naast de rol die je hebt in je werk. Ik merk een tendens dat we meer willen genieten. Daar hoort aandacht voor jezelf bij én aandacht voor je relatie.

Deze ontwikkeling juich ik natuurlijk toe. Door niet voornamelijk de focus te hebben op je ontwikkeling in je werk, maar ook voor jezelf persoonlijk, in relatie met jezelf en zeker in relatie met degene die je liefhebt, komt er meer balans, meer vrijheid, meer rust en dus meer genieten.

Er wordt ons een heleboel geleerd. Maar hoe je je kan en mag verhouden naar een ander, hoe je de verbinding met elkaar goed houdt,  in afstand en in nabijheid is iets wat je met jezelf en je partner moet uitvogelen. We kijken hierin voornamelijk af bij onze rolmodellen, maar helaas geven zij niet altijd het juiste voorbeeld.

Hoe doe je dat als de spanningen toenemen in je relatie en als er kinderen rondlopen? Als er (schoon) familie en vrienden goedbedoelde maar wellicht tegenstrijdige adviezen geven? Hoe kan je je hier naar verhouden, als je er midden in zit en er geen tijd en ruimte is voor echte reflectie? In rust en afstand.

En hoe kan het nou, dat je elkaar zo niet meer kunt volgen, waar het vroeger zo vanzelf leek te gaan. Dat de ander jou niet meer snapt en je gewoon niet meer weet wat je nog anders kan doen? Grote kans dat jullie samen in een gedragspatroon zitten, dat, waarschijnlijk wel steeds net iets anders verloopt, maar toch hetzelfde resultaat heeft, waardoor er steeds op dezelfde pijnlijke knoppen wordt gedrukt bij elkaar. 

Misschien is er bij jullie sprake van een derde persoon in jullie relatie. Hoe ga je dan verder? Wil je dan verder? Mag je wel verder willen? 

Geef jezelf en elkaar de kans om met al deze vragen aan de slag te gaan. Hier is de kans om een boost te krijgen in hoe je dit met elkaar kunt bespreken en de mogelijkheid om een spiegel voor te krijgen; Wat gebeurt er nou precies?

De gesprekken bij mij bieden je de mogelijkheid om eerlijk te kunnen zijn in wie jij bent, in wat je nodig hebt en wat je zou willen.

Ik garandeer je, als je dichterbij jezelf gaat durven staan en in verbinding met de ander dit vormgeeft, levert dat heel veel vrijheid op.

In een dagdeel relatietherapie, gaan we 2, tot maximaal 3 uur met elkaar aan de slag. Daardoor krijgen we zicht op jullie gedragspatronen, krachten, valkuilen en verlangens. Het is een intensieve ochtend, middag of avond, die geschikt is voor stellen waar beide bereid zijn, en in staat zijn, tot reflectie op zichzelf en op zoek willen gaan naar de verdieping in zichzelf en de relatie.

Tijdens het kennismakingsgesprek zullen we gezamenlijk afstemmen of deze intensieve vorm mogelijk passend is voor jullie.

Gesprekken met mij ondersteunen je gegarandeerd om beter in je eigen kracht te gaan staan, meer in contact te komen met je daadwerkelijke beleving en helpen jou om integer met jezelf en in relatie met anderen je leven verder vorm te geven.

Relatietherapie wordt sinds 2013 niet meer vergoed door de zorgverzekering.

Voordeel hiervan is dat er geen aanspraak wordt gedaan op je eigen risico.

Het betekent echter wel dat de kosten voor eigen rekening zijn, en dat het een waardevolle persoonlijke investering is in jezelf en in elkaar.